برخی از ویژگی های بارز کلینیک:

  • فضايي دوستانه با پزشكان
  • تست رايگان تشخيص پروستات
  • درمان به موقع سرطان پروستات
  • استفاده از جديدترين متد جراحي بي اختياري زنان
  • به كار گيري روش هاي نوين تشخيص علل بي اختياري ادراري
  • با استفاده از متد نوار مثانه ( يوروديناميك)
  • طرف قرارداد با كليه بيمه هاي تكميلي
  • مشاوره تخصصي راهكارهاي درمان ناتواني جنسي
  • تشخيص علل ناباروري مردان و واه هاي درمان آن